DatViet Investment & Construction Co., Ltd

Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng

Hoạt Động Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng

Hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế xây dựng, thẩm tra, kiểm định, thí nghiệm, quản lý dự án, giám sát thi công và công việc tư vấn khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng.

Công ty cam kết cung cấp các sản phẩm thiết kế kiến trúc, xây dựng chất lượng cao, bền vững, tiến độ tốt nhất với mức giá phù hợp.

Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp những đề xuất liên quan đến việc sử dụng vốn để thực hiện hoạt động xây dựng để xây dựng mới, cải tạo và sửa chữa công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì và nâng cao chất lượng công trình hay sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn, cũng như chi phí xác định. Ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, dự án cần được thể hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hay Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:

– Bàn giao, chuẩn bị mặt bằng dự án như:

 • Bàn giao đất hoặc thuê đất và chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có).

– Khảo sát đầu tư xây dựng trong đó bao gồm:

 • Khảo sát sơ bộ phục vụ báo cáo đầu tư;
 • Khảo sát cho tiết phục vụ lập thiết kế;
 • Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng;
 • Lựa chọn nhà thầu KSXD;
 • Thực hiện khảo sát xây dựng;
 • Khảo sát bổ sung (nếu có);
 • Nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng;
 • Lưu trữ kết quả khảo sát xây dựng.

– Thi công công trình xây dựng

 • Chọn nhà thầu thi công, giám sát;
 • Tiến hành thi công, trong quá trình thi công có thể xin điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình phù hợp với thực tế;
 • Nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành và bàn giao công trình hoàn thành, vận hành, chạy thử và thực hiện các công việc cần thiết khác.